psllift.com
FIRST IN PERFORMANCE
FIRST IN RELIABILITY

 Tiếng Việt |  EnglishPSLCompany Youtube Channel

 

×

Error

There was a problem loading image ThongBaoDoiVanPhong102017_thumb.jpg

There was a problem loading image Vietfish2017_PSLCustomers_thumbnail.jpg

Cho Thuê Xe Nâng

PSL: Cho Thuê Xe Nâng ngắn và dài hạn

Giải pháp lí tưởng cho nhu cầu sử dụng thiết bị xếp dỡ ngắn hạn và dài hạn của bạn!

cho thuê xe nâng

Khi dự án của bạn cần thêm thiết bị xếp dỡ, gọi ngay cho Công ty P.S.L - Nhà cung cấp xe nâng điện Raymond đến từ Hoa Kỳ.

Để đáp ứng nhu cầu cho các dự án ngắn hạn hoặc dài hạn, khi sản lượng hàng hóa tăng đột biến ngoài mong đợi hay mùa cao điểm sử dụng thiết bị hoặc nhu cầu thuê thiết bị dài hạn mà không muốn sở hữu chúng, thuê xe nâng điện Raymond từ Công ty P.S.L là giải pháp khôn ngoan và kinh tế cho nhu cầu thiết bị xếp dỡ của bạn.
Lợi ích đem lại rất đơn giản: không cần tăng số lượng xe trong đội xe sẵn có của bạn, giữ nguyên tài sản cố định nhưng vẫn đủ thiết bị cho các nhu cầu tăng lên tạm thời theo yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Thuê xe nâng Raymond lí tưởng cho:

 Bổ sung cho đội xe có sẵn khi vào mùa cao điểm, khi nhu cầu sử dụng tăng đột biến hoặc khi kiểm kê hàng tồn kho hay khi thay thế cho các xe cần đem đi sửa chữa.
 Tối đa hóa việc sử dụng thiết bị giúp bạn quản lí chi phí tốt nhất với việc sử dụng đội xe vừa đủ.
 Đánh giá giá trị của thiết bị đối với công ty của bạn trước khi quyết định mua hay thuê dài hạn hoặc thuê mua tài chính. Một kỳ thuê ngắn hạn là cách có chi phí rất nhỏ để thử một thiết bị xem có phù hợp tốt nhất với nhu cầu sử dụng của công ty bạn không.
 Thuê các thiết bị chuyên dùng cho các dự án đặc biệt hoặc nhu cầu ngắn hạn.
 Đáp ứng nhu cầu cần thiết bị khẩn cấp khi chuyển sang làm việc nhiều ca mỗi ngày hoặc trong khi chờ đợi giao hàng thiết bị mới.

Danh mục xe cho thuê có sẵn

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU