psllift.com
FIRST IN PERFORMANCE
FIRST IN RELIABILITY

 Tiếng Việt |  EnglishPSLCompany Youtube Channel

 

×

Error

There was a problem loading image ThongBaoDoiVanPhong102017_thumb.jpg

There was a problem loading image Vietfish2017_PSLCustomers_thumbnail.jpg

Dịch vụ khách hàng tin cậy!

Đến với PSL, khách hàng đến với một đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động của khách hàng 24/7/365. Phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả các loại dịch vụ như bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khẩn cấp, cung cấp phụ tùng, cung cấp dịch vụ cho thuê, huấn luyện tài xế, phân tích thiết kế kho và nhiều dịch vụ khác nữa. Dịch vụ hỗ trợ được tổ chức nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ vật tư thiết bị vận chuyển hiệu quả, không trở ngại.

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU