psllift.com
FIRST IN PERFORMANCE
FIRST IN RELIABILITY

 Tiếng Việt |  EnglishPSLCompany Youtube Channel

 

×

Error

There was a problem loading image ThongBaoDoiVanPhong102017_thumb.jpg

There was a problem loading image Vietfish2017_PSLCustomers_thumbnail.jpg

Giữ xe luôn trong trạng thái làm việc tốt.

Bảo dưỡng định kỳ là giải pháp kinh tế nhằm giảm rủi ro hỏng hóc đột xuất và duy trì xe luôn trong tình trạng làm việc tốt đồng thời làm tăng đáng kể tuổi thọ sử dụng xe. Nhân viên kỹ thuật của PSL có kế hoạch thăm và kiểm tra xe cho khách hàng và sẽ đệ trình một bản báo cáo về tình trạng kỹ thuật của xe sau mỗi lần kiểm tra.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU