psllift.com
FIRST IN PERFORMANCE
FIRST IN RELIABILITY

 Tiếng Việt |  EnglishPSLCompany Youtube Channel

 

×

Error

There was a problem loading image ThongBaoDoiVanPhong102017_thumb.jpg

There was a problem loading image Vietfish2017_PSLCustomers_thumbnail.jpg

Phụ tùng chính hãng luôn sẵn sàng.

Một trong những yêu cầu chủ yếu để cung cấp dịch vụ nhanh, tin cậy là phụ tùng phải sẵn có.

Để đáp ứng yêu cầu này PSL luôn có một hệ số phụ tùng dự trữ rất lớn theo đề xuất của nhà sản xuất nhằm phục vụ khách hàng đang sử dụng số lượng xe nâng Raymond rất lớn ở Việt Nam.

Những phụ tùng chính hãng chất lượng cao, tuổi thọ sử dụng lâu bền được nhập khẩu sẵn sàng nhằm giải quyết mọi vấn đề sửa chữa của khách hàng một cách nhanh chóng.

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU