psllift.com
FIRST IN PERFORMANCE
FIRST IN RELIABILITY

 Tiếng Việt |  EnglishPSLCompany Youtube Channel

 

Một số khách hàng tiêu biểu

 

  Công ty Cổ phần Việt An Công ty CP Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú 
Công ty CP Thủy sản Bình An Công ty TNHH Thủy sản PANGA MEKONG
Công ty CP chế biến TS và XNK Cà Mau Công ty CP Chế biến Thực phẩm Phương Nam
Công ty CP XNK TS Cửu Long Công ty TNHH Kinh doanh Chế biến TS và XNK Quốc Việt
Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang Công ty TNHH SWIRE Cold Storage Việt Nam 
Công ty TNHH Đại Thành Công ty CP Vĩnh Hoàn
Công ty DKSH Việt Nam Công ty CP Thủy sản sạch Việt Nam 
Công ty TNHH XNK Thủy sản Đông Á Công ty TNHH DV Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS)
Công ty CP Thực phẩm Sao Ta Công Ty TNHH Clariant Việt Nam 
Công ty Cổ phần Gò Đàng   Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam
Công ty CP Hải Việt   Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
Công ty TNHH Thương mại XNK Hoàng Lai   Công ty GEODIS - WILSON Việt Nam
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam(PTSC) Cảng Phước Long ICD
Công ty CP XNK Thủy sản An Mỹ Công ty TNHH UNILEVER Việt Nam 
Công ty CP Hàng hải Bông Sen Công ty TNHH Đức Tấn - Sài Gòn 
Công ty CP ANPHA AG Cảng ICD Tây Nam
Công ty TNHH Dynaplast Packaging (VN)   Tổng Công ty Cảng Sài Gòn
Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi Công ty TNHH CLOVER Việt Nam 
Công ty TNHH Hùng Cá Công ty Cổ phần Thủy sản An Phước
Công ty TNHH LOTTE SEA LOGISTICS Công ty Nippon Express Việt Nam
  Tập đoàn Kinh Đô Công ty Cổ Phần Thực Phẩm GN